คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ประถมศึกษา"

กีฬาสัมพันธ์ “โพนสูงเกมส์”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ร่วมกับโรงเรียนในตำบลโพนสูง มีการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสำพันธ์ของโรงเรียนเครือข่ายตำบลโพนสูง ณ โรงเรียนบ้านปากดง และทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยการนำของคุณครูธีระยุทธ การะชิต ได้นำนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองสุดความสามารถและได้รับรางวัลทุกประเภททางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนเอกชนอุดรธานีเขต 3 ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ทัศนศึกษา(ประถม 1-3)

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยการนำของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ คณะครู และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย

ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ป.5-ป.6

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ป.5-ป.6 ณ ค่ายลูกเสือ ไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัตกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป >> ดูรูปเพิ่มเติม <<

เปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดพิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ไทยลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง หมู่ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

Top