คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ผู้บริหาร"

อบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัด อบรมปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(สมศ) ระหว่างวันที่ 5- 6 มการคม 2562 โดยมีวิทยากรศึกษานิเทศชำนาญพิเศษ 4 ท่าน ได้แก่ 1.ดร.เกศรี วิวัฒนปัฐพี 2.นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี 3.นางสรินยา นาคะพงศ์ 4.นายเสถียร เที่ยงธรรม ซึ่งทำให้คุณครูทุกคนได้มีความชัดเจนและมั่นใจมากขึ้นในกระบวนการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 4 ท่านอีกครั้งที่ได้มอบความชัดเจน ความรู้ หลักการที่ถูกต้อง ด้วยความเป็นมืออาชีพและทำให้เรื่องยากเป็นง่าย คณะครูก็เต็มทีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ของเราสู่มาตรฐานสากล

“good luck”

วันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมาคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนร่วมใจอำลาซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ด้วยบทเพลง"ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ" ที่ขับร้องจากใจของทุกคน พร้อมทั้งการแสดงและของขวัญ

ท่องเที่ยวตามกระแสน้ำ

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เดินทางไปเที่ยวประจำปี ณ ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อลงเรือรับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากรับประทานอาหารแล้วเดินทางเข้าสู่ตลาดท่าเสด็จเพื่อซื้อของฝาก >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ออกเดินทางไปยังสักการสถาน พระมารดาแห่งมรณสักขี ประเทศไทย (วัดสองคอน) บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้การอบรมแนะนำเมื่อจบการศึกษา >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

สำเร็จแล้ว ว.ส.

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้อบรมเรียนรู้ในโรงเรียนวิสุทธิวงศ์แห่งนี้จนสำเร็จการศึกษา และเดินทางสู่เส้นทางการเรียนรู้ใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้สู้ขึ้น เพื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ยื่นอย่างภาคภูมิใจในสังคม >>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<

25 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ธมอ.

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสฉลองหิรัญสมโภช แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

ประชุมผู้ปกครอง 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน และชี้แจงแนวทางในการดูแลเด็ก เรื่องระเบียบวินัย การแต่งกายที่ถูกต้อง เงินเรียนฟรี 15 ปี และนโยบายในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 4 และภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน และซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางในการดูแลเด็กให้กับผู้ปกครอง ในการจัดงานครั้งนี้ผู้ปกครองได้ทราบถึงปัญหา และการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ต่างก็ให้ความร่วมมือในการดูแลและพัฒนาเด็กให้มีความเรียบร้อย ปฏิบัติตนให้ถูกระเบียบ เพื่อจะได้เป็นคนดีในสังคมต่อไป

Top