คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ผู้ปกครอง"

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2561 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ทั้งแนวทางการดูแลบุตร ความเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนร่วมถึงเรื่องของบุคลากร ให้รับทราบพร้อมกัน

พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา 08.30 น.พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ของเนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จำนวน 52 คน และผู้รับศีลกำลัง จำนวน 44 คน ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธีเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่บรรดาลูกๆ หลานๆ ในพระศาสนจักรขององค์พระเจ้า

สานสายใยรัก ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในการประชุมเริ่มจากการลงทะเบียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดแก่ผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ แนะนำครูประจำชั้นครูผู้ช่วย ครูใหม่ และสรุปการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน โดยซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ชี้แจงระเบียบวินัย โดยคุณครูอมรา หันจางสิทธิ์ และ ชี้แจงการเรียนโปรแกรม IEP จากตัวแทน บริษัท MAKE A WIT ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี <<ดูรูปเพิ่มเติ่ม>>

คริสต์มาส 2559

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559 โดยมีซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ เป็นประธานในงาน โรงเรียนได้จัดเตรียมการแสดง โรงทาน สอยดาว และเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อส่งความสุขให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ร่วมงาน << ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>

มอบข้าวให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน

ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ครูสามารถและตัวแทนนักเรียนได้เดินทางไปบ้านนักเรียนที่มีฐานะยากจนมีปัญหาทางการเงิน เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

ประชุมผู้ปกครอง 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน และชี้แจงแนวทางในการดูแลเด็ก เรื่องระเบียบวินัย การแต่งกายที่ถูกต้อง เงินเรียนฟรี 15 ปี และนโยบายในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 4 และภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน และซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางในการดูแลเด็กให้กับผู้ปกครอง ในการจัดงานครั้งนี้ผู้ปกครองได้ทราบถึงปัญหา และการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ต่างก็ให้ความร่วมมือในการดูแลและพัฒนาเด็กให้มีความเรียบร้อย ปฏิบัติตนให้ถูกระเบียบ เพื่อจะได้เป็นคนดีในสังคมต่อไป

Top