คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "พ่อ"

น้อมรำลึกถึง “รัชกาลที่ 9”

ในวันที่ 4 ธันวาคม คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดงานรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพ่อแห่งชาติ 2557

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยนักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและแสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อของนักเรียนทุกๆ คน ด้วยคำภาวนา รายการแสดงบนเวที และกราบพ่อ ที่สำคัญทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนรู้จากภูมิปัญญท้องถิ่น ในการประกอบอาชีพของผู้ปกครองเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในโอกาสวันพ่ออีกด้วย ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณพ่อทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานและเป็นต้นคุณพ่อที่เป็นตัวแทนให้ความรู้แก่นักเรียน ที่เสียสละเวลาของท่านเพื่อลูกๆ ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกๆ ท่านค่ะ

Top