คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ภาษาต่างประเทศ"

Wellcome “Zhao Cui Feng”

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ขอยินดีต้อนรับครูสอนภาษาจีนคนใหม่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นหนึ่งในการพัฒนาความสามารถนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายยิ่งขึ้น

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนเอกชนอุดรธานีเขต 3 ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

“มีพบ…ย่อมมีจาก”

ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา คุณครูชาวจีนทั้ง 2 ท่านได้มอบความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ทำให้เรารู้จักภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนมากขึ้น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณครูทั้ง 2 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าคุณครูทั้ง 2 ท่านจะกลับมาเยี่ยมพวกเราอีกครั้ง

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

Top