คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "มัธยมศึกษา"

กีฬาสัมพันธ์ “โพนสูงเกมส์”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ร่วมกับโรงเรียนในตำบลโพนสูง มีการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสำพันธ์ของโรงเรียนเครือข่ายตำบลโพนสูง ณ โรงเรียนบ้านปากดง และทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยการนำของคุณครูธีระยุทธ การะชิต ได้นำนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองสุดความสามารถและได้รับรางวัลทุกประเภททางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนเอกชนอุดรธานีเขต 3 ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ทัศนศึกษา(มัธยม 1-3 )

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยการนำของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ คณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ PC Cowboy Town บ. โนนทัน จ. หนองบัวลำภู นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย

เปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดพิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ไทยลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง หมู่ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

Top