คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "มาเดอร์"

ต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ ในโอกาสเยี่ยมเยือนประจำปีการศึกษาด้วยการแสดงและการร้องเพลงเพื่อแสดงถึงความยินดีที่ได้มีดอกาสต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ

ต้อนรับ Sister Maria Assunta

คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ มีความยินดียิ่งที่ Sister Maria Assunta ได้มาเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560    

มาเดอร์ ALaide มาเยี่ยมโรงเรียน

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเดอ์ ALaide จากประเทศอิตาลี มาเยี่ยมโรงเรียนพบปะคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนได้ต้อนรับมาเดอร์ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ด้วยการร้องเพลงต้อนรับ กล่าวสุนทรพจน์ มอบของที่ระลึก และมาเดอร์ได้แบ่งปันข้อคิดดีๆ ให้กับคณะนักเรียน และคณะครู

ตรีวารและต้อนรับมาเดอร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดตรีวารเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์โดยร่วมวจนพิธีกรรม สวดภาวนา หลังเสร็จเสร็จพิธีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ทำพิธีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และมาเดอร์ได้กล่าวทักทายและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนในโอกาศมาเยี่ยมโรงเรียนและเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

งานวันกตัญญูโลก

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ประเทศไทย) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันกตัญญูโลก ประจำปี 2016 ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม โดยมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท (Sr.Yvonne Reungoat) เป็นประธาน >>ดูภาพเพิ่มเดิม<<

Top