คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ศิษย์เก่า"

ร่วมมิสซาแรกของคุณพ่อวันฉลอง

คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมิสซาแรกของคุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ ที่ได้รับการบวชในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราห์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคุณพ่อวันฉลองเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนจึงขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณด้วย

“น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู”

14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนได้จัดให้เป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้ และให้นักเรียนตระหนักถึงสิิ่งที่ครูได้พร่ำสอน โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์อธิการิณีโรงเรียนเป็นประธาน พร้อมกับคณะซิสเตอร์

“น้อมใจบูชาศรัทธาคุณครู”

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการระลึกพระคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและเป็นการเริ่มตั้นปีการศึกษาไหม่ที่ดี กิจกรรมเริ่มด้วยการสวดภาวนาขอพรเพื่อคณะซิสเตอร์และคณะครู โดยนักเรียนร่วมกันสวดบทไหว้ครู การมอบพานธูปเทียน ดอกไม้ มีศิษย์เก่าหลายรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วย << ดูรูปเพิ่มเติม >>

“บิงโก” จากคณะศิษย์เก่า

สมาคมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดเกมบิงโกให้กับนักเรียนได้สนุกสนานในเทศกาลคริสต์มาสนี้ เกมบิงโกนั้นจะจัดขึ้นในช่วงเวลาพักเที่ยงของทุกวันตั้งแต่วันที่    ธันวาคม 2559 ถึง 22 ธันวาคม 2559 << ดูรูปเพิ่มเติม >>

“น้อมใจบูชาศรัทธาบูชาครู”

ข้อความสั้นๆ แต่มีความหมายที่เปรียมล้นที่ถูกติดบนเวที่ของวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ซึ้งเป็นวันที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ค่อยอบรมลูกศูษย์ให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิใจ ในกิจกรรมนอกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้ววิสุทธิวงศ์ในปัจจุบันแล้ว ยังมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

น้อมจิตวันทา…บูชาครู 2558

ผองข้าขอยอเยินครูผู้ประเสริฐ น้ำใจเลิศสอนศิษย์รู้สู้ปัญหา ดั่งแสงทองส่องสว่างสร้างปัญญา น้อมบูชาด้วยดวงจิตศิษย์กราบกราน วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ซึ่งมีซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ เป็นประธานในพิธี โดยคณะศิษย์เก่าและนักเรียนทุกคน ได้แสดงความรักความกตัญญู ด้วยการร่วมร้องเพลงและนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ คณะซิสเตอร์และคณะครูทุกท่านด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่น

Top