คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "สภานักเรียน"

ส่งมอบความสุข

คณะครูและนักเรียน ได้ส่งมอบความสุขให้แก่ ท่านนายอำเภอบ้านดุง ท่านผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธร อำเภอบ้านดุง ท่านนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง ท่านกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพนสูงทุกท่าน

ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก

ตัวแทนนักเรียนและครูได้เข้าร่วมอบรมและปลูกหญ้าแฝก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงได้จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฏาคม 2561

ร่วมเดินขบวน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ตัวแทนครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการเดินขบวนในโอกาศ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ของอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

พิธีเปิด “หมู่บ้านคุณธรรม” ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ได้มีการจักพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งแต่งตั้งสภานักเรียนและมอบสัญลักษณ์แก่สมาชิกสภานักเรียน โดยมีคุณรณฤทธิ์ ดงยะโสภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นประธานในพิธี ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ ด้วยใจยินดี"

ต้อนรับ Sister Maria Assunta

คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ มีความยินดียิ่งที่ Sister Maria Assunta ได้มาเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560    

ธารน้ำใจสู่ชุมชน

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยการนำของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี ตัวแทน คณะครูและนักเรียน โรงเรียน วิสุทธิวงศ์ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง ไปบริจาคให้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร ขอขอบคุณ ผู้มีน้ำใจทุกท่านที่ร่วมสมทบบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สานสายใยรัก ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในการประชุมเริ่มจากการลงทะเบียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดแก่ผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ แนะนำครูประจำชั้นครูผู้ช่วย ครูใหม่ และสรุปการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน โดยซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ชี้แจงระเบียบวินัย โดยคุณครูอมรา หันจางสิทธิ์ และ ชี้แจงการเรียนโปรแกรม IEP จากตัวแทน บริษัท MAKE A WIT ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี <<ดูรูปเพิ่มเติ่ม>>

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้ เบอร์ 1 เด็กหญิงธิดารัตน์ ราคาทรัพย์ เบอร์ 2 เด็กหญิงศรุตา ธรรมรงค์ เบอร์ 3 เด็กหญิงอลีนา บูรณะพล หลังการลงคะแนนและนับคะแนนจนเสร็จสิ้น ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 คือ ผู้สมัครเบอร์ 1 เด็กหญิงธิดารัตน์ ราคาทรัพย์ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

ตัวแทนส่งความสุข

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดรและครูสามารถ ไทยลำภู ได้นำสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เดินทางไปร้องเพลงส่งความสุข ให้กับนายอำเภอ ผู้กำกับ ผู้ใหญ่บ้าน  และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

Top