คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "สมัครเรียน"

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

***โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดในการสมัครเรียนดังนี้*** ซึ่งมีระเบียนการสมัครดังนี้ (((ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครที่นี้))) ***หมายเหตุ ชำระค่าเอกสารการสมัครได้ที่ ธุรการ-การเงิน***

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

***โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ไปต้นไป โดยมีรายละเอียดดดังนี้***       เปิดรับนักเรียนระดับชั้น           - เตรียมอนุบาล           - อนุบาล 1-3           - ประถมศึกษา 1-6           - มัธยมศึกษา 1-3 ซึ่งมีระเบียนการสมัครดังนี้ (((ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครที่นี้))) ******************************************************************* ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ (((ดาวน์โหลด)))  ***หมายเหตุ ชำระค่าเอกสารการสมัครได้ที่ ธุรการ-การเงิน***

Top