คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "สุขภาพ"

อบรม”การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดินทางมายังโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ตลอดเช้าของวัน นักเรียนต่างได้รับความรู้มากมายจากการอบรมครั้งนี้

ร่วมเดินขบวน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ตัวแทนครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการเดินขบวนในโอกาศ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ของอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

กีฬาสีอนุบาล 2017

แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 พฤศจิการยน 2560 บรรยากาศตลอดวันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร่าเริง เด็กๆได้เรียนรู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กีฬาสัมพันธ์ “โพนสูงเกมส์”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ร่วมกับโรงเรียนในตำบลโพนสูง มีการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสำพันธ์ของโรงเรียนเครือข่ายตำบลโพนสูง ณ โรงเรียนบ้านปากดง และทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยการนำของคุณครูธีระยุทธ การะชิต ได้นำนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองสุดความสามารถและได้รับรางวัลทุกประเภททางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อนามัยดีมีสุข

วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูงร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ได้มีการตรวจสุขภาพปากและฟันของนักเรียน และให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูและรักษาความสะอาดให้นักเรียนได้มีสุขภาพปากและฟันที่สะอาดและแข็งแรง << ดูรูปเพิ่มเติม >>

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 59

ประมวลภาพกีฬาสีประจำปีการศึกษา 59 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเป็นระดับชั้น  ที่เน้นความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างชั้น อีกทั้งให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ ประเภทกีฬามีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     กีฬาชักเย่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     กีฬาชักเย่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    กีฬาชักเย่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    กีฬาชักเย่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    กีฬาฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    กีฬาชักเย่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      กีฬาแชร์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      กีฬาวิ่งกระสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      กีฬาชักเย่อ >> ดูรูปภาพเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 <<< >> ดูรูปภาพเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 <<< >> ดูรูปภาพเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 <<<

กิจกรรมกีฬาสี…แผนกอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้ นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคต  >> ดูรูปเพิ่มเติ่ม <<

Top