คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "อบต."

ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก

ตัวแทนนักเรียนและครูได้เข้าร่วมอบรมและปลูกหญ้าแฝก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงได้จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฏาคม 2561

เยาวชนร่วมคิด มีจิตสาธารณะ

ในวันที่ 21 กุมพาพันธ์ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมเข้าการอบรม "โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนร่วมคิด มีจิตสาธารณะ" ภายในกิจกรรม นักเรียนแต่ละโรงเรียนฟังการอบรมในช่วงเช้า -ช่วงบ่ายได้แยกกลุ่ม ทำกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณวัด ทาสีรั้ววัด และได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่าน นายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโครงการอบรมที่ดีอย่างนี้ให้แก่เยาวชน

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งต่อให้กับทาง อบต.โพนสูง เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งต่อให้กับทาง อบต.โพนสูง เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยการนำของคุณครูสามารถ ไทยลำภู คุณครูธีรยุทธ การะชิต และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการวัยเรียนรู้ วัยสดใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้จัดอบรมโครงการวัยเรียนรู้ วัยสดใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม ณ ห้องประชุม อบต.โพนสูง   ให้กับนักเรียนในเขตตำบลโพนสูง ทางโรงเรียนจึงนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปร่วมเข้าอบรม แล้วนำความรู้มาแบ่งปันให้กับรุ่นน้องต่อไป << ดูรูปเพิ่มเติม >>

โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมเข้าอบรม “ โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง “ ร่วมกับโรงเรียน ในเขตตำบลโพนสูงอีก 2 โรงเรียน โดยมีวิทยากรคือคุณตาคุณยายในตำบลโพนสูงมา “ พูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ” ณ ศาลาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

งานลอยกระทง

เทศกาลงานลอยกระทงเพื่อบูชาแม่น้ำขอขมาแม่พระคงคาที่คอย หล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี โดยในปี 2559 นี้ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมงานวันลอยกระทง ที่องค์การบริหารส่วนตําบล ตำบลโพนสูง โดยการจัดงานครั้งนี้ได้ทำควบคู่ไปกับการน้อมรำลึกถึงพระมหาก รุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เด็กและเยาวชนร่วมคิด มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนได้นำตัวแทนนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนร่วมคิด มีจิตสาธารณะ ณ วัดพัฒนาราม บ้านปากดงเหนือ ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี > ดูรูปเพิ่มเติม <<

Top