คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "อาสาสมัคร"

ธารน้ำใจสู่ชุมชน

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยการนำของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี ตัวแทน คณะครูและนักเรียน โรงเรียน วิสุทธิวงศ์ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง ไปบริจาคให้ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร ขอขอบคุณ ผู้มีน้ำใจทุกท่านที่ร่วมสมทบบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยการนำของคุณครูสามารถ ไทยลำภู คุณครูธีรยุทธ การะชิต และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ต้อนรับอาสาสมัคร

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Anton Luat อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษได้กลับมาสอนนักเรียนที่โรงเรียนอีกครั้ง คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ยินดีต้อนรับและพร้อมเปิดใจเรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

“มีพบ…ย่อมมีจาก”

ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา คุณครูชาวจีนทั้ง 2 ท่านได้มอบความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ทำให้เรารู้จักภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนมากขึ้น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณครูทั้ง 2 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าคุณครูทั้ง 2 ท่านจะกลับมาเยี่ยมพวกเราอีกครั้ง

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนได้แนะนำบุคลากรใหม่และบุคลากรอาสาสมัครในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้มีทั้งหมด 5 ท่าน ส่วนอีก 3 ท่านเป็นบุคลากรอาสาสมัคร มีรายชื่อดังนี้ บุคลากรใหม่ 1 นางสาวยุวดี  อุปการ์(ครูผู้ช่วยระดับประถมวัย) 2 เพ็ญนภา  อภัยโส(ครูประจำวิชานาฏศิลป์) 3 นางสาวพิชญา  จันทพันธ์(ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1) 4 นางสาวจินตนา  โอนากุล(ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2) 5 นายธนากร  ชำนาญฤทธิ์(ครูประจำวิชาศิลปะ) บุคลากรอาสาสมัคร 1 Mr. Anton  Luat(ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ) 2 Miss Zhu  Qimei(ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาจีน) 3 Miss Dai  Bin(ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาจีน) โรงเรียนขอต้อนรับบุคลากรทุกท่านด้วยใจยินดีอย่างยิ่ง (We welcome you)

Top