คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "อุดมการณ์"

พิธีเปิด “หมู่บ้านคุณธรรม” ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ได้มีการจักพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งแต่งตั้งสภานักเรียนและมอบสัญลักษณ์แก่สมาชิกสภานักเรียน โดยมีคุณรณฤทธิ์ ดงยะโสภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นประธานในพิธี ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ ด้วยใจยินดี"

“SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART”

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้กิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรมอย่างเป็นทางการประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART" หรือ "รักษ์โลกด้วยหัวใจที่เมตตา" โดยมีคุณรณฤทธิ์ ดงยะโสภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นประธานในพิธี และยังเป็นประธานในการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ปีการศึกษา 2559 >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

เปิดปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ขอต้อนรับครู นักเรียนและผู้ปกครอง สู่ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พร้อมกับอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า "SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART" "รักษ์โลกด้วยหัวใจที่เมตตา"     โรงเรียนได้เปิดปีการศึกษาใหม่ พร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่โรงเรียนได้จัดสรรให้กับนักเรียน เพื่อให้ผู้สอนได้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมเปิดหมู่บ้าน 2558

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน....ด้วยหัวใจพ่อบอสโก” โดยมีนายประจวบ บุตรโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งดาบตำรวจสุรสิทธิ์ ฆารเจริญ ตัวแทนตำรวจตำบลโพนสูง และตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพนสูง คณะซิสเตอร์ และคณะครู มอบธงโรงเรียน ธงประจำหมู่บ้านสีและสัญลักษณ์ประจำตำแหน่งแก่ประธานนักเรียน ประธานสี และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อจะได้เป็นผู้นำในการทำความดีและพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าต่อไป [envira-gallery id="67"]

Top