คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "เกียรติบัตร"

ร่วมแข่งทักษะวิชาการของ UDRU

ซิสเตอร์ สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตร และขอแสดงความยินดี กับ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ราชภัฏอุดรธานี ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา

หนูน้อยคนดี

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการมอบรางวัล "หนูน้อยคนดี" แก่นักเรียนอนุบาลที่มีความประพฤติดี

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนสอน

วันที่ 21 กุมพาพันธ์ ซิสเตอร์นิรมล ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เรียนคำสอน ผ่านการทดสอบความรู้ พระคัมภีร์ ตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว โครการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2017

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติงานเป็นเวลานานในโรงเรียนเอกชน ประกอบไปด้วย ระดับทอง(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30-39 ปี) ได้แก่ คุณครูสามารถ ไทยลำภู, คุณครูเตือนใจ แพงสมบัติ, คุณครูมนเทียร ไทยลำภู, คุณครูอมรา หันจางสิทธิ์, คุณครูสุภาพร สมสนุก, คุณครูวิไลวรรณ ชีพคุณวงศ์, คุณครูวราภรณ์ วงศ์แสนศรี และคุณครูมาลินี เสียงล้ำ ระดับเงิน(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20-29 ปี) ได้แก่ คุณครูทิพย์มุขฎา เชียงบาล, คุณครูวาสนา ดงยะโสภา, คุณครูวรรณี โยธาศรี และคุณครูลัดดาพร สุรวิทย์ ระดับทองแดง(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 10-19 ปี) ได้แก่ คุณครูรวงทอง นนทชัย และคุณครูพิสมร ราชจำปี

เหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ของ สพป. เขต.3 (อุดรธานี) และ สพม.20 (อุดรธานี)

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนเอกชนอุดรธานีเขต 3 ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

กราบขอบพระคุณ”ผู้ใหญ่ใจดี”

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ขอกราบขอบพระคุณ คุณอวิรุทธ์ นำพา ที่มอบโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน

รางวัลมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้รับการการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556

Top