คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "เทิดพระเกียรติ"

น้อมรำลึกถึง “รัชกาลที่ 9”

ในวันที่ 4 ธันวาคม คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดงานรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนได้จัดพิธีถวายพระพร เนื่่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแด่แม่ทุก ๆ คน ด้วยการร่วมวจนพิธีกรรม พิธีถวายพระพร การมอบรางวัลประกวดร้องเพลงวันแม่ การแสดง มอบพวงมาลัยแด่แม่ ทำให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแม่ของแผ่นดิน และแม่ของนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปความรักความอบอุ่น

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยการนำของคุณครูสามารถ ไทยลำภู คุณครูธีรยุทธ การะชิต และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ร่วมใจถวายพระพร

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักการ คณะนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมใจถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการร่วม วจนพิธีกรรม ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ นำกล่าวถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย << ดูรูปเพิ่มเติม >>

วันแม่แห่งชาติ 2558

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานเทิดไท้องค์ราชินีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ของนักเรียนทุกๆ คน ด้วยคำภาวนา รายการแสดงบนเวที และกราบแม่พร้อมมาลัย และดอกมะลิ ที่สำคัญทางโรงเรียนได้จัดให้ทุกช่วงชั้นมีตัวแทนของคุณแม่มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูก การประกอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความรักที่แม่ทุกคนมีต่อลูก ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณแม่ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานและเป็นต้นคุณแม่ที่เป็นตัวแทนให้ความรู้นักเรียน ที่เสียสละเวลาของท่านเพื่อลูกๆ ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกๆ ท่านค่ะ >>ดูภาพเพิ่มเติม<<

วันพ่อแห่งชาติ 2557

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยนักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและแสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อของนักเรียนทุกๆ คน ด้วยคำภาวนา รายการแสดงบนเวที และกราบพ่อ ที่สำคัญทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนรู้จากภูมิปัญญท้องถิ่น ในการประกอบอาชีพของผู้ปกครองเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในโอกาสวันพ่ออีกด้วย ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณพ่อทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานและเป็นต้นคุณพ่อที่เป็นตัวแทนให้ความรู้แก่นักเรียน ที่เสียสละเวลาของท่านเพื่อลูกๆ ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกๆ ท่านค่ะ

Top