คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "แม่พระ"

สมโภชแม่พระนิรมลทิน

วันนี้ เราชาววิสุทธิวงศ์ร่วมใจกันภาวนาโอกาสสมโภชแม่พระนิรมลทิน และเตรียมใจสำหรับการฉลองพระคริสตสมภพ ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อเปรม คุณโดนเป็นประธานในพิธี ขอพระมารดามารีย์ผู้นิรมลได้อวยพร คุ้มครองและเสนอวิงวอนเพื่อเราทุกคน และสำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกท่านด้วย ขอให้ได้รับพระพรอย่างเต็มอิ่มเป็นต้นในช่วงเทศกาลแห่งการแบ่งปันนี้

ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ และยังเป็นพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาเพื่อให้นักเรียน คณะครู และคณะซิสเตอร์ได้ร่วมภาวนาขอพรจากแม่ประองค์อุปถัมภ์สำหรับการศึกษา และการทำงานให้สำหรับตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากการขอพรจากแม่พระแล้ว ยังมีการเสกอาคารเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถานศึกที่ชื่อว่า "วิสุทธิวงศ์" ด้วย ในขณะเดียวกันการจัดพิธีมิสซาในปีนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือ โอกาสฉลอง 150 ปี มหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงตุรินด้วยเช่นกัน

พิธีบูชาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนได้จะพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์และเปิดปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เป็นประธานในพิธี หลังเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ  คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนได้นำดอกไม้ไปมอบแด่แม่พระเพื่อขอพรจากแม่พระสำหรับปีการศึกษานี้ และในระหว่างที่มอบดอกไม้ คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ ได้ทำการเสกอาคารเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

ตรีวารและต้อนรับมาเดอร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดตรีวารเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์โดยร่วมวจนพิธีกรรม สวดภาวนา หลังเสร็จเสร็จพิธีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ทำพิธีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และมาเดอร์ได้กล่าวทักทายและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนในโอกาศมาเยี่ยมโรงเรียนและเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

ฉลองแม่พระนิรมลทิน

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นวันฉลองแม่พระนิรมลทิน คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน ร่วมฉลองแม่พระนิรมลทิน ด้วยการเตรียมจิตใจนักเรียน โดยทำตรีวารเตรียมฉลอง แม่พระ และร่วมพิธีบูชาขอบคุณ พร้อม เผาจดหมายและมอบดอกไม้ให้แด่แม่พระนิรมลทิน โดยมีคุณพ่อ กิตติคุณ เสมามอญ เป็นประธานในพิธี.

อาเวมารีอา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 8:00 น. ณ ใต้อาคาร เอาซีลีอุม โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เป็นประธานในพิธีมิสซา คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมมิสซาในวันนี้ด้วยใจที่ยินดี ในช่วงสุดท้ายของมิสซา คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมใจมอบดอกไม้พร้อมกับภาวนาขอพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์สำหรับการศึกษาเรียนรู้ที่ดีในปีการศึกษา 2559 นี้ >> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<

พิธีสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ 2558

ยินดีต้อนรับ สู่ปีการศึกษา 2558 อย่างเป็นทางการ ในช่วงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดพิธีเปิดปีการศึกษา 2558 โดยมีคุณพ่อดานีโล อโบกาโด ดานี่ ซึ่งเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง เป็นประธาน และคณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันแห่แม่พระองค์อุปถัมภ์รอบๆ โรงเรียน และร่วมกันขอพรแม่พระองค์อย่างศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งคุณพ่อได้ทำการเสกอาคารเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ในการเรียนการสอน เป็นอย่างดี

Top