เปิดปีการศึกษา 2566 พร้อมต้อนรับซิสเตอร์และคุณครูใหม่

เปิดปีการศึกษา 2566 พร้อมต้อนรับซิสเตอร์และคุณครูใหม่

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้อำนายการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ยินดีต้อนรับซิสเตอร์ใหม่และครูใหม่ พร้อมแนะนำเพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก มีรายชื่อดังนี้ซิสเตอร์ท่านใหม่ 1.ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร 2.ซิสเตอร์จันทรา กอหะสุวรรณ คุณครูใหม่ 1.นางสาววราภรณ์ เหลื่อมแก้ว (ครูสอนภาษาจีน)2.นางอังคณา ทานะเวช (ครูภาษาไทย)3.นางธนันพัชร์ พรมมัชชะ (ครูวิทยาศาสตร์)4.นางสุนิสา ธิมาชัย (ครูพี่เลี้ยงอนุบาล)5.นายสุรินทร เจริญบุตร (เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน)6.นายธีรกานต์ จันทร์ศรีเมือง (ครูดนตรี)7.นายปวริศ ชมภูพาน (ครูดนตรี)โรงเรียนขอต้อนรับทุกท่านด้วยใจยินดีอย่างยิ่ง

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031