อุปการะทุนการศึกษา

อุปการะทุนการศึกษา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โอกาสวันฉลองคริสตมาส ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนที่อยู่ในความต้องการและได้รับอุปการระทุนการศึกษา