อุปการะทุนการศึกษา

อุปการะทุนการศึกษา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โอกาสวันฉลองคริสตมาส ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนที่อยู่ในความต้องการและได้รับอุปการระทุนการศึกษา

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031