ประถมตอนปลาย

ครูประจำชั้น ป.4/1
ครูผู้ช่วย ป.4/1
ครูประจำชั้น ป.4/2
ครูผู้ช่วย ป.4/2
ครูประจำชั้น ป.4/3
ครูผู้ช่วย ป.4/3
ครูประจำชั้น ป.5/1
ครูผู้ช่วย ป.5/1
ครูประจำชั้น ป.5/2
ครูผู้ช่วย ป.5/2
ครูประจำชั้น ป.5/3
ครูผู้ช่วย ป.5/3
ครูประจำชั้น ป.6/1
ครูผู้ช่วย ป.6/1
ครูประจำชั้น ป.6/2
ครูผู้ช่วย ป.6/2

ครูประจำชั้น ป.6/3
ครูผู้ช่วย ป.6/3

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031