ติดต่อ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

200 หมู่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

โทรศัพท์/โทรสาร : 042-145697
เว็บไซต์ : www.vs.ac.th
เฟสบุ๊ค : VisutthivongSchool
อีเมล : webmaster@vs.ac.th