สารจากอธิการริณี ประจำปีการศึกษา 2562

สารจากอธิการริณี ประจำปีการศึกษา 2562

เป้าหมายการอบรมเด็ก และเยาวชนตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก และมาเดอร์มัสซาแรลโล คือ การอบรมให้พวเขาเป็น ศาสนิกชนที่ดี และพลเมืองที่ซื่อสัตย์ ภายใต้คำสั้น ๆ กระทัดรัดนี้ เรานักอบรมต่างแสวงหาทุกวิถีทาง พร้อมกับการให้การศึกษาอบรมบุตรหลานของเราให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน

ซิสเตอร์ขอกล่าวขอบคุณคณะครู และผู้ปกครองที่ได้ร่วมมือในภารกิจงานอบรมเด็กและเยาวชนแห่งยุคนี้ ด้วยความพากเพียร และความรักเมตตา แม้ว่าเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่เป้าหมาย และกระบวนการอบรมของเรายังคงไว้ซึ่งจุดยืนที่มั่นคง เข็มแข็ง เหมาะสมกับทุกยุคสมัย ซิสเตอร์ได้เห็นบรรดานักเรียนของเราพัฒนาก้าวหน้าในหลายด้าน พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงขอพระเจ้าได้อวยพรแก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์เยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนเก่งในสังคม และขอให้มีกำลังใจต่อไปในการอบรมพวกเขาให้เป็นบุคคลที่รู้จักคิด วิเคราะห์ มีมโนธรรม มีวิจารณาณในการแยกแยะ ตัดสินใจ สามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงถูกใจ เพื่อพวกเขาจะได้ฝึกฝนตนเองเป็นผู้มีวินัย และมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคฝ่ายจิตใจที่อาจเข้ามาทำลายคุณค่าในตัวเขาได้

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ

ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031