สีประจำโรงเรียน/เอกลักษณ์

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า หมายถึง ความอดทน กล้าหาญ

สีชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนหวาน อ่อนโยน นอบน้อม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


เอกลักษณ์โรงเรียน

  1. โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีจิตซาเลเซียน  SALASIAN PREVENTIVE SYSTEM
  2. บริหารงานโดยนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
  3. จัดการศึกษาอบรมแก่เยาวชนหญิงด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามระบบป้องกันของนักบุญยอร์น บอสโก
  4. จัดบรรกาศในโรงเรียนให้เป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นปลอดภัย  เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาและสถานที่อบรมจิตใจ
slot gacor malam ini toto88 Toto88