ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันนอกสถานที่

วิชาการงามเด่น คนเก่ง ว.ส.  

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 และงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และนักเรียนจะได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

 

 

(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีและพร้อมที่จะฝึกฝนตนเองในการแข่งขันครั้งต่อไป

(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์มากขึ้น

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 ซึ่งนักเรียนได้สร้างผลงานที่ดีโดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาจีน ทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์มากขึ้น

(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 และงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ซึ่งผลการแข่งขันเป็นที่น่าภาคภูมิใจในทุกระดับ

(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์มากขึ้น

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-ศิลปะ)

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี – ศิลปะ  ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ มาพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะไปแข่งขันในครั้งต่อไปด้วยความมั่นใจ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031