ปฐมวัย

ครูประจำชั้น อ.1/1
ครูผู้ช่วย อ.1/1
ครูประจำชั้น อ.1/2
ครูผู้ช่วย อ.1/2
ครูประจำชั้น อ.2/1
ครูผู้ช่วย อ.2/1
ครูประจำชั้น อ.2/2
ครูผู้ช่วย อ.2/2
ครูประจำชั้น อ.3/1
ครูผู้ช่วย อ.3/1
ครูประจำชั้น อ.3/2
ครูผู้ช่วย อ.3/2
ครูประจำชั้น อ.3/3

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031