มัธยม

ครูประจำชั้น ม.1/1
ครูผู้ช่วย ม.1/1
ครูประจำชั้น ม.1/2
ครูผู้ช่วย ม.1/2
ครูประจำชั้น ม.1/3
ครูผู้ช่วย ม.1/3
ครูประจำชั้น ม.2/1
ครูประจำชั้น ม.2/2
ครูประจำชั้น ม.2/3
ครูผู้ช่วย ม.2
ครูผู้ช่วย ม.2
ครูประจำชั้น ม.3/1
ครูประจำชั้น ม.3/2
ครูประจำชั้น ม.3/3
ครูผู้ช่วย ม.3
ครูผู้ช่วย ม.3

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031