ประถมตอนต้น

ครูประจำชั้น ป.1/1
ครูผู้ช่วย ป.1/1
ครูประจำชั้น ป.1/2
ครูผู้ช่วย ป.1/2
ครูประจำชั้น ป.1/3
ครูผู้ช่วย ป.1/3
ครูประจำชั้น ป.2/1
ครูผู้ช่วย ป.2/1
ครูประจำชั้น ป.2/2
ครูผู้ช่วย ป.2/2
ครูประจำชั้น ป.2/3
ครูผู้ช่วย ป.2/3
ครูประจำชั้น ป.3/1
ครูผู้ช่วย ป.3/1
ครูประจำชั้น ป.3/2
ครูผู้ช่วย ป.3/2
ครูประจำชั้น ป.3/3
ครูผู้ช่วย ป.3/3

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031