กิจกรรมต่างๆ
พิธีเปิดและปิดกิจกรรมวิชาการ “THE BEST OF Visutthivong”

พิธีเปิดและปิดกิจกรรมวิชาการ “THE BEST OF Visutthivong”

วันที่ 25 พฤศจิกายน ...

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน

ระหว่างวันที่ 21-25 ...

การแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิ...

พิธีเสกป่าศักดิ์สิทธิ์

พิธีเสกป่าศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกา...

โครงการการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม

โครงการการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ ...

สรุปการเยี่ยมหมู่คณะวิสุทธิวงศ์

สรุปการเยี่ยมหมู่คณะวิสุทธิวงศ์

ระหว่างวันที่ 27 ตุล...

แผนกอนุบาล