กิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมสื่อ 2020

กิจกรรมสื่อ 2020

นายธนากร ชำนาญฤทธฺ์ ...

สรุปกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์...

บำเพ็ญประโยชน์วัดป่าวิเวกธรรม

บำเพ็ญประโยชน์วัดป่าวิเวกธรรม

ครูสามารถ ไทยลำภู ตั...

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ...

กิจกรรมมารยาทไทย

กิจกรรมมารยาทไทย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ...

ผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร

ผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร

ระหว่างวันที่ 18-22 ...

Project based learning
ตลาดนัดวิชาการ (PBL)

ตลาดนัดวิชาการ (PBL)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรม “ตลาด...