กิจกรรมต่างๆ
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เช้าวันที่ 29 กุมภาพ...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ 23 กุมภาพ...

นักเรียนชั้น ม.3 พบปะซิสเตอร์-ศิษย์เก่า

นักเรียนชั้น ม.3 พบปะซิสเตอร์-ศิษย์เก่า

วันที่ 22 กุมภาพันธ์...

อำลานักเรียนชั้น ม. 3 กุหลาบซ่อนกลิ่นช่อที่ 29

อำลานักเรียนชั้น ม. 3 กุหลาบซ่อนกลิ่นช่อที่ 29

วันที่ 22 กุมภาพันธ์...

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ปีการศึกษา 2566

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ...

กิจกรรมเข้าค่าย-พักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่าย-พักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ...

เรื่องเด่นบุคลากร