วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย คุณครูและนักเรียนรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีกิจกรรมการแสดงอื่นๆอีก