การเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

การเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 65 หมู่คณะวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ได้ทำการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ร่วมกับสัตบุรุษวัด โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความรักความกตัญญูต่อพระมารดามารีย์อุปถัมภ์พร้อมกับชุมชน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031