สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น”พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

slot gacor malam ini toto88 Toto88