ประชุมครูภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมครูภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ และคณะครูได้จัดการประชุม วางแผนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน เตรียมความพร้อม เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031