ประชุมครูภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมครูภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ และคณะครูได้จัดการประชุม วางแผนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน เตรียมความพร้อม เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

slot gacor malam ini toto88 Toto88