นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 6

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมใจกันเข้าร่วมนพวารคริสต์มาส วันที่หก โดยมีสัญลักษณ์ประจำวัน คือ บทเพลงคริสต์มาส มีความหมายว่า ความหวังไว้ใจ และในนพวารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเจ้าภาพในการนำของมาถวายพระกุมาร