นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 4

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 4

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมใจกันเข้าร่วมนพวารคริสต์มาส วันที่สี่ โดยมีสัญลักษณ์ประจำวัน คือ ของขวัญ มีความหมายว่า การแบ่งปัน และในนพวารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเจ้าภาพในการนำของมาถวายพระกุมาร