นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 4

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 4

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมใจกันเข้าร่วมนพวารคริสต์มาส วันที่สี่ โดยมีสัญลักษณ์ประจำวัน คือ ของขวัญ มีความหมายว่า การแบ่งปัน และในนพวารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเจ้าภาพในการนำของมาถวายพระกุมาร

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031