การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ช่วงบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา วางแผน และสร้างแนวทางใหม่ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยน แก้ไข  ให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น สุดท้ายมีการมอบของขวัญ ยินดีตอนรับซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ที่กลับมาบริหารสถานศึกษาแห่งนี้อีกครั้ง

slot gacor malam ini toto88 Toto88