การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ช่วงบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา วางแผน และสร้างแนวทางใหม่ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยน แก้ไข  ให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น สุดท้ายมีการมอบของขวัญ ยินดีตอนรับซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ที่กลับมาบริหารสถานศึกษาแห่งนี้อีกครั้ง

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031