ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมดูแลนักเรียนและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพแก่นักเรียนมากขึ้น+45ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาโปรโมทโพสต์

ความรู้สึกทั้งหมด8383

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031