เปิดภาคเรียน ที่ 2/2566

เปิดภาคเรียน ที่ 2/2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ซิสเตอร์ กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณี โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับ นักเรียนและให้ข้อคิดเพื่อเป็นการเริ่มต้นภาคเรียนที่ 2 อย่างดี พร้อมทั้ง ได้มีการแนะนำครูใหม่ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมดูแลนักเรียน ในปีนี้

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031