กิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าว

กิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าว

ในวันที่ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโพนสูง ได้มีแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้ลูกหลานชาวตำบลโพนสูง ได้สืบสานประเพณีเกี่ยวข้าว โดยมีผู้นำชุมชน และ และวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนในเขตตำบลโพนสูง

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031