Visutthivong Games 2023

Visutthivong Games 2023

Visutthivong Games 2023ในระหว่าง วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ติดตาม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำ กล้าแสดงออก เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งนักเรียนทุกคนสนุกสนาน ร่าเริง พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆ กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031