กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.3

กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.3

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อศีกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู และ ศูนย์วัฒนธรรม ไทย – จีน (ศาลเจ้า ป่า ย่า จังหวัดอุดรธานี)ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายพร้อมสนุกสนานกับการศึกษานอกห้องเรียน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031