กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อศีกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู และและสามข้าวแฟคเตอรี่ เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์ ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายพร้อมสนุกสนานกับการศึกษานอกห้องเรียน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031