กิจกรรมวันเด็กน้องอนุบาล ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันเด็กน้องอนุบาล ปีการศึกษา 2566

เช้าวันที่ 15 มกราคม 2567 ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ผู้จัดการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เป็นประธานในการอ่านสาร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2567 และกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กของน้องอนุบาล ในกิจกรรมมีการละเล่นต่างๆ มากมายให้นักเรียนได้สนุกสนานกัน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031