เปิดปีการศึกษา(62) อนุบาล

เปิดปีการศึกษา(62) อนุบาล

วันที่ 24 พ.ค. 62 น้องๆ อนุบาลได้ร่วมพิธีเปิดปีการศึกษา และเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ด้วยความชื่นชมยินดี