กิจกรรมนมโฟร์โมสต์

กิจกรรมนมโฟร์โมสต์

วันที่ 29 พ.ค. 62 น้อง ๆ อนุบาลได้ร่วมกิจกรรมกับนมโฟร์โมสต์ เด็ก ๆ ต่างมีความสุขและสนุกกับการร่วมกิจกรรม