ครู

ปีการศึกษา 2562

รางวัลครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ด้วยความขยัน อุตสาหะ เป็นเวลา 35 ปี

 1. นางอมรา หันจางสิทธิ์
 2. นางสุภาพร สมสนุก
 3. นางวิไลวรรณ ชีพคุณวงศ์
 4. นางมนเทียร ไทยลำภู
 5. นางเตือนใจ แพนสมบัติ
 6. นายสามารถ ไทยลำภู

รางวัลครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ด้วยความขยัน อุตสาหะ เป็นเวลา 30 ปี

 1. นางวราภรณ์ วงศ์แสนศรี

รางวัลครูผู้อุทิศเวลา

 1. นางมนเทียร ไทยลำภู
 2. นางสุภาพร สมสนุก
 3. นางลัดดาพร สุรวิทย์
 4. นางนาฎสุรีย์ แสงชาติ
 5. นายสามารถ ไทยลำภู
 6. นางสาวสุขฤทัย วงศ์ตาชีพ
 7. นางสาวภัคณิชา จันวิเศษ
 8. นางสาวรัชนีพร โยธาศรี

รางวัลครูผู้เสียสละ

 1. นางปฏิญญา ฆารเจริญ
 2. นางสาวนิภารัตน์ โอนากุล
 3. นางสาวสุภาพร ชัยแสง
 4. นางทัศนีย์ ปุยสาลี
 5. นางละอองดาว คงเมือง
 6. นางสาวปริตา พิสุวรรณ
 7. นายศตวรรษ มณีรุ่งรัตน์
 8. นายมานิตย์ พระวิเศษ
 9. นางสาวรวงทอง นนทะชัย
 10. นางวาสนา ดงยะโสภา
 11. นางสุจิตรา สุพรรณ

รางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 1. นางนลินอร วิเศษไธสง
 2. นางสาวนภาพร ขวัญเนตร
 3. นางสาวธาริณี ใจวัน
 4. นางสาววัลลดา วาจารัตน์
 5. นางวิไลวรรณ ชีพคุณวงศ์
 6. นางรุจิรา กันตามระ
 7. นางมาลินี เสียงล้ำ
 8. นางอมรา หันจางสิทธิ์
 9. นางกุลชลี อนันทสิทธิ์
 10. นางสาวทิพย์มุขฎา เชียงบาล
 11. นางวราภรณ์ วงศ์แสนศรี
 12. นางเตือนใจ แพนสมบัติ
 13. นางพิสมร ราชจำปี
ed
slot thailand slot gacor situs toto Slot777 https://slot-gacor.disdikbud.acehtamiangkab.go.id/ Slot88 https://situs-slot-thailand.bpkd.acehtamiangkab.go.id/ https://situs-toto.bpkd.acehtamiangkab.go.id/ Slot777 https://slot-gacor.modern-twist.com/products/situs-terpercaya-2023/ https://slot-gacor.zafferanoamerica.com/products/2023-terpercaya/ https://slot-gacor2023.freedomphone.com/products/situs-gampang-menang/ https://slot-gacor.overlandjournal.com/products/gampang-menang-malam-ini/ https://slot-gacor.cliffhouse.com/products/gacor-malam-ini-2023/ https://server-thailand.modern-twist.com/products/slot-akun-pro-thailand/ https://server-thailand.zafferanoamerica.com/products/situs-thailand-maxwin/ https://server-thailand.freedomphone.com/products/akun-pro-thailand/ https://server-thailand.overlandjournal.com/products/slot-thailand-asli/ https://slot-server-thailand.cliffhouse.com/products/situs-server-thailand-asli/