โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งครูสามารถ ไทยลำภู เป็นตัวแทนร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ในการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อมรอบบึงหนองเรือ

 

slot gacor malam ini toto88 Toto88