มาเดอร์มาเยี่ยมโรงเรียน

มาเดอร์มาเยี่ยมโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 64 หมู่คณะวิสุทธิวงศ์มีความยินดีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย โอกาสการเยี่ยมประจำปี ท่านเป็นดังพระพรจากพระเจ้าที่พร้อมโปรยปรายให้กับเราทุก ๆ คน ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ การพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ ด้วยท่าทีแห่งการเป็นมารดา ในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน ศิษย์เก่า กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ขอขอบคุณท่าน ขอพระเจ้าได้ตอบแทนท่านด้วยพระพรแห่งสุขภาพ ปรีชาญาณ และพระพรอันจำเป็นในการเป็นผู้นำคณะ และภารกิจต่าง ๆ นี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน