วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูแบ่งเป็นช่วงชั้นเรียน เพื่อลดความแออัด ตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต และคณะศิษย์เก่า วพ.รุ่นที่ 14 ได้มอบพัดลม 2 เครื่อง เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับโรงเรียน