วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต และคณะศิษย์เก่า วพ.รุ่นที่ 14 ได้มอบเครื่องเสียง 2 เครื่อง เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับโรงเรียน