การนิเทศและติดตามจากศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีและคณะศึกษานิเทศก์

การนิเทศและติดตามจากศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีและคณะศึกษานิเทศก์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ขอขอบคุณท่าน ผอ.กลุ่มส่งเสริมเอกชนและคณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบปีการศึกษา 2565และมาตรการการป้องกันโควิด – 19

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031